ΣΥΜΦΩΝΙΑ με MEDSERV

22 Οκτωβρίου 2018

Την φύλαξη, τον έλεγχο πρόσβασης, τις περιπολίες και την παρακολούθηση και έλεγχο κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας (CCTV) των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της ENI και της EXXON ανέλαβε η ICTSστο πλαίσιο συμφωνίας στην οποία προχώρησε την 1η Αυγούστου με την εταιρία MEDSERV που αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία του χώρου εντός του Λιμένος Λεμεσού.

Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της ICTS, με την οποία επιβεβαιώνεται η ισχυρή παρουσία της εταιρείας στη Κύπρο ενώ ταυτόχρονα, ισχυροποιεί τους δεσμούς της με όλα τα κρίσιμα σημεία της χώρας, μέσω αξιόπιστων υπηρεσιών ασφάλειας. Η συμφωνία βασίστηκε στην αμοιβαία εκτίμηση κι εμπιστοσύνη, με γνώμονα την επαγγελματική εμπειρία, την υψηλή ποιότητα και τεχνογνωσία στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Παναγιώτης Φιστέδης δήλωσε ότι «Ο όμιλος της ICTS αποδεικνύει ότι αποτελεί αποκλειστική αξιόπιστη επιλογή μεγάλων εταιριών και κρίσιμων υποδομών στην Κύπρο όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη και συνεχίζει να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της φέρνοντας στην Κύπρο τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές (Best  Practices) και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στη Λεμεσό και σε ολόκληρη την Κύπρο. Είμαστε περήφανοι και δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε την ασφάλεια του Λιμένος Λεμεσού καθημερινά»

Η ICTS στη Κύπρο δραστηριοποιείται από το 2009 ως μέλος του Ομίλου ICTS Europe παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας σε αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, λιμένες, μαρίνες και άλλους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.