Η ICTS, ο ηγέτης καινοτόμων υπηρεσιών ασφἀλειας ανακοινώνει την νέα συνεργασία με την εταιρία AVAX - TERNA JV με την ευλογία της MELCO RESORTS

26 Σεπτεμβρίου 2019

Η ICTS, ο ηγέτης καινοτόμων υπηρεσιών ασφἀλειας ανακοινώνει την νέα συνεργασία με την εταιρία AVAX - TERNAJVμε την ευλογία της MELCORESORTSγια την παροχή ασφάλειας στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου καζίνο στην Λεμεσό!

Η συνεργασία μας με την MELCORESORTSξεκίνησε απο το 2018 στο δορυφορικό της καζίνο στον Διεθνές Αερολιμένα Λάρνακας