Νέα συνεργασία ICTS - VTTV

4 Μαρτίου 2019

Νέα συνεργασία ICTS - VTTV

Για υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας

 

Νέα μεγάλη συνεργασία πέτυχε η ICTS λίγο πριν κλείσει η χρόνια του 2018 υπογράφοντας συνεργασία με την VTTVasilikoLtd(VTTV). Η νέα συνεργασία ξεκίνησε  την 1η Δεκεμβρίου 2018 και αποτελεί τεράστια τιμή για την ICTS αφού εμπλουτίζει το ήδη εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο των συνεργατών της και ιδιαίτερα εκείνο των λοιπών πετρελαϊκών εταιρειών και λιμενικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο και παγκοσμίως. 

 

Η συμφωνία αφορά τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • προστασίας εγκατάστασης
  • ελέγχου πρόσβασης οχημάτων και προσώπων
  • περιπολίες και επιτήρηση εγκατάστασης μέσω συστημάτων CCTV 
  • ελέγχου ασφαλείας οχημάτων και προσώπων.

 

Στο παρελθόν η VTTV είχε εμπιστευτεί και πάλι τις υπηρεσίες της ICTS όταν της ανέθεσε την κατάρτιση μελετών αξιολόγησης ασφάλειας και σχεδίων ασφάλειας της λιμενικής της εγκατάστασης κατά τον σχετικό διεθνή κώδικα ISPS, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε ταχύτατα και με επιτυχία, έτσι ώστε να ακολουθήσει η σχετική απαραίτητη πιστοποίηση του Προγράμματος Ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης από την αρμόδια κρατική Αρχή. 

 

Η ICTS στη Κύπρο καθιερώθηκε ως η κορυφαία πλέον εταιρεία παροχής υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας στον αεροπορικό και λιμενικό τομέα, καθώς και στις κάθε είδους κρίσιμες υποδομές όπως είναι εκείνες των πετρελαιοειδών, αποθήκευσης, τεχνολογίας και φορτίου γενικότερα, διαθέτοντας ένα πλούσιο σύνολο υπηρεσιών μεταξὐ άλλων και την παροχή συμβουλών ασφάλειας από τον σχεδιασμό ως την παρακολούθηση και την εκτέλεση.

 

Επίσης, παρέχει κάθε είδους υπηρεσία προστασίας και φύλαξης κινητής ή ακίνητης περιουσίας κι εγκαταστάσεων, φυσικού και ακτινοσκοπικού ελέγχου οχημάτων, Φορτίου, Αποσκευών και φυσικών προσώπων, υπηρεσίες συνοδείας ασφαλείας υψηλών προσώπων και πολύτιμων αγαθών, φύλαξης γραφείων, πρόληψης παράνομης παρέμβασης ή σκόπιμης βλάβης σε ιδιωτική περιουσία, εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης λύσεων ασφάλειας παγκοσμίως.

 

Η VTTV, θυγατρική της VTTIB.V. ασκεί δραστηριότητες αποθήκευσης πετρελαιοειδών ενώ λειτουργεί λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή του Βασιλικού, και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές μέχρι σήμερα στην Κύπρο.