Αρχή Λιμένων & VTT Vasiliko Back to Παρουσίαση Συνεργασιών

Οι Πελάτες

  • VTT Vasiliko Oil & Gas
  • Αρχή Λιμένων

Η Πρόκληση

Πολύ δύσκολη λιμενική εγκατάσταση με πετρελαικές εγκαταστάσεις που δεν έχει γίνει στη Κύπρο. Αποτελεσματική συνεργασία για να παρθεί η έγκριση από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Να γίνει καταγραφή για όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις ολόκληρου του Λιμανιού Λεμεσού.

Η Λύση

Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικών Εγκατάστασεων και προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης κατά τον διεθνή κώδικα ISPS