Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) Back to Παρουσίαση Συνεργασιών

Ο Πελάτης

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) που είναι η Ρυθμιστική Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου, υπεύθυνη για την ασφάλεια αερομεταφορών στην Κύπρο.

H Πρόκληση

Το ΤΠΑ έπρεπε να συμμορφωθεί με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για την εκπαίδευση των screeners στα αεροδρόμια, με τη χρήση ενός λογισμικού συστήματος βασισμένου στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (CBT).

Γιατί η ICTS Cyprus;

Το ΤΠΑ επέλεξε ύστερα από διεθνή διαγωνισμό την ICTS Cyprus για την προμήθεια του συστήματος. Σε συνεργασία με την θυγατρική εταιρία του Ομίλου ICTS Europe Systems Limited από το Ηνωμένο Βασίλειο, η ICTS Cyprus προμήθευσε, εγκατέστησε και παρέδωσε την πλατφόρμα εκπαίδευσης «Eagle» και το σχετικό hardware το 2011. Έκτοτε συνεχίζει να παρέχει σε μηνιαία βάση την λύση λογισμικού CBT στο ΤΠΑ για την εκπαίδευση των screeners αεροδρομίων. Η λύση της ICTS Cyprus επιλέχθηκε λόγω της προηγμένης τεχνολογίας, της εμπειρίας στην εκπαίδευση περισσότερων από 11.000 screeners σε όλο τον κόσμο καθώς και της συνολικής άκρως επιτυχημένης εκπαιδευτικής εμπειρίας της.

Η Λύση

Το Eagle είναι μια εξελιγμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ασφάλεια αερομεταφορών. Παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, από x-ray screening έως την εκπαίδευση εξυπηρέτησης πελατών, το Eagle είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις αυστηρότερες απαιτήσεις εκπαίδευσης του κλάδου, βοηθώντας τις εταιρείες αερομεταφορών να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του προσωπικού και να μειώσουν το κόστος εκπαίδευσης.

Τι Κάναμε;

Εγκαταστάθηκαν συνολικά 10 πλατφόρμες λογισμικού EAGLE CBT (6 σταθμοί Υπολογιστών στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 4 σταθμοί Υπολογιστών στο αεροδρόμιο Πάφου);

Το Help Desk της ICTS Cyprus είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ενώ το σύστημα αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση με νέα χαρακτηριστικά και ενότητες.

Το Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα υπήρξαν εκπληκτικά καθώς αναβαθμίστηκαν οι δυνατότητες εκπαίδευσης και οι εκπαιδεύσεις συμμορφώθηκαν πλήρως με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η λύση έτυχε της υψηλότατης ικανοποίησης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.