Διασφάλιση Ποιότητας

Η ICTS Cyprus έχει πιστοποιηθεί τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών της, όσο και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της. Σήμερα η δέσμευση του ομίλου ICTS ως προς την ποιότητα αποδεικνύεται από την απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών:

  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 9001:2008
  • SI ISO 9001: 2008
  • ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 (Quality Assurance)

 

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων και Εκπαίδευσης της ICTS Europe είναι υπεύθυνο για τη Διασφάλιση Ποιότητας της ICTS και παρέχει συντονισμένες οδηγίες στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πολιτική διασφάλισης ποιότητας, τη συμμόρφωση με αυτή, την εφαρμογή και τον έλεγχό της.

Υπεύθυνοι στις θυγατρικές εταιρείες για τη συμμόρφωση με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας της ICTS είναι οι Γενικοί Διευθυντές των Θυγατρικών Εταιρειών, μαζί με αφοσιωμένους υπαλλήλους που διορίζονται ως Υπεύθυνοι Ποιότητας σε κάθε σταθμό της ICTS.