Η Ιστορία μας

Το 2009 ιδρύθηκε η ICTS Cyprus στη Λευκωσία, ως θυγατρική του Ομίλου ICTS Europe.

Το 2011 η εταιρεία άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας ύστερα από σύναψη σύμβασης με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών επανδρωμένης φύλαξης στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής  Αεροπορίας. Στη συνέχεια η ICTS Cyprus ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ελεγκτών ασφαλείας της Αστυνομίας στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Το 2012 η ​​ICTS Cyprus ξεκινά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην Hermes Airports Ltd.

Το 2013 η ICTS επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά γενικής ασφάλειας, παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και παγκόσμιους οργανισμούς όπως η CISCO και η J & P. Αξιοποιώντας την εξειδίκευσή της στην ασφάλεια αερομεταφορών, δραστηριοποιήθηκε και στην αγορά λιμενικής ασφάλειας εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με τη Μαρίνα Λεμεσού.

Το 2014 και το 2015 η ανάπτυξη της ICTS Cyprus συνεχίστηκε, με την εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας στα σημεία ελέγχου του Αεροδρομίου της Πάφου. Η ICTS επελέγη επίσης για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον κώδικα ISPS και υπηρεσίες εκπαίδευσης ΥΑΛΕ (Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης) σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κόμβους στην περιοχή της Μεσογείου, τον σταθμό αποθήκευσης της VTT Vasiliko Oil & Gas. Έκτοτε έχει υποστηρίξει διάφορες επιχειρήσεις ώστε να λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις από τις κυπριακές Αρχές.

Το 2016 είχαμε την έναρξη Συνεργασιών για υπηρεσίες ασφαλείας με BLUE AIR, TUS & BlueBird, Rossiya Airlines, Aeroflot καθώς επίσης και η συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου για τα Σχέδια Ασφαλείας του Λιμένος Λεμεσού.

Το 2017 ξεκίνησε η συνεργασία της εταιρείας με την DP World για τη φρούρηση και έλεγχο πρόσβασης στο Λιμάνι Λεμεσού. Επίσης προχωρήσαμε στην ίδρυση νέας θυγατρικής του Γαλλικού ομίλου ICTS στην Κύπρο, της ICTS AIRPORTS SECURITY Ltd, και υπογράφηκε σύμβαση με την HERMES AIRPORTS για την ανάληψη ολόκληρου του νέου ειδικού πακέτου Αερολιμενικής Ασφαλείας με πιστοποιημένους ελέγχους ασφαλείας από το ΤΠΑ στους 2 Διεθνείς αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, κατόπιν της ιδιωτικοποίησης από την κρατική αστυνομία. Το ίδιο έτος είχαμε και την έναρξη συνεργασιών για υπηρεσίες ασφαλείας με QATAR,  COBALT, CYPRUS.

Το 2018 η εταιρεία προχώρησε σε επέκταση των δραστηριοτήτων της στους Αερολιμένες Κύπρου με παροχή υπηρεσιών Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης προς τους επιβάτες. Επίσης οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν και με την την DP World με την ανάληψη υπηρεσιών φυσικού και ακτινοσκοπικού ελέγχου στο νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας στο Λιμάνι Λεμεσού. Παράλληλα προχωρήσαμε σε νέες συνεργασίες με την DHL στον αερολιμένα Λάρνακας και για υπηρεσίες ασφαλείας με τις MEDITERRANEAN AIRLINES