Η Ιστορία μας

Το 2009 ιδρύθηκε η ICTS Cyprus στη Λευκωσία, ως θυγατρική του Ομίλου ICTS Europe.

Το 2011 η εταιρεία άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας ύστερα από σύναψη σύμβασης με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών επανδρωμένης φύλαξης στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής  Αεροπορίας. Στη συνέχεια η ICTS Cyprus ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ελεγκτών ασφαλείας της Αστυνομίας στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Το 2012 η ​​ICTS Cyprus ξεκινά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην Hermes Airports Ltd.

Το 2013 η ICTS επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά γενικής ασφάλειας, παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και παγκόσμιους οργανισμούς όπως η CISCO και η J & P. Αξιοποιώντας την εξειδίκευσή της στην ασφάλεια αερομεταφορών, δραστηριοποιήθηκε και στην αγορά λιμενικής ασφάλειας εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με τη Μαρίνα Λεμεσού.

Το 2014 και το 2015 η ανάπτυξη της ICTS Cyprus συνεχίστηκε, με την εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας στα σημεία ελέγχου του Αεροδρομίου της Πάφου. Η ICTS επελέγη επίσης για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον κώδικα ISPS και υπηρεσίες εκπαίδευσης ΥΑΛΕ (Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης) σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κόμβους στην περιοχή της Μεσογείου, τον σταθμό αποθήκευσης της VTT Vasiliko Oil & Gas. Έκτοτε έχει υποστηρίξει διάφορες επιχειρήσεις ώστε να λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις από τις κυπριακές Αρχές.

Σήμερα η ICTS Cyprus έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην αγορά ασφάλειας αερομεταφορών συνεργαζόμενη με αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean Airlines, η Emirates, η Rossiya Airlines, η Blue Air, η TUS Airways. Επίσης διαχειρίζεται διάφορα έργα στους τομείς της ασφάλειας υψηλού επιπέδου και εξυπηρέτησης επίγειων μεταφορών, όπως η συνοδεία πολύτιμων ειδών στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας.