Απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας

Ποια ελάχιστα τυπικά προσόντα πρέπει να έχω για εργαστώ ως προσωπικό ασφαλείας;

Να έχεις απολυτήριο Γυμνασίου και στρατού.

Θέλω να αποκτήσω άδεια security για πρώτη φορά; Που απευθύνομαι αρχικά;

Αναζητείς και επιλέγεις ένα από τους πιστοποιημένους οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης που διεξάγουν σεμιναριακά προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με βάση τα πρότυπα.

Πόσο διαρκούν τα μαθήματα και που διεξάγονται;

Τα μαθήματα διαρκούν 5 μέρες, 5 ώρες/ημέρα. Τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του οργανισμού επαγγελματικής κατάρτισης.

Πόσο θα μου κοστίσει η απόκτηση της άδειας;

Το κόστος των μαθημάτων ανέρχεται περίπου στα €200. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την εξέταση από την αστυνομία, καταβάλλεις €50 Ευρώ για την αίτηση έκδοσης της άδειας από την Αστυνομία.

Πότε και πού διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης;

Διεξάγονται όποτε ορίσει το Αρχηγείο Αστυνομίας, ολοκληρώνονται σε 2-3 ώρες και είναι προφορικές.

Εφ’ όσον επιτύχω στις εξετάσεις πιστοποίησης τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια;

Τα αποτελέσματα τα γνωρίζει ο υποψήφιος την ίδια στιγμή της εξέτασης. Μετά από επιτυχία προχωράει με την αίτηση στην Αστυνομία για έκδοση της άδειας.

Που μπορώ να εργαστώ ως κάτοχος άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας;

Στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας καθώς και στα τμήματα ασφαλείας μεγάλων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους.