Πληροφορίες για το Smart Point

Το SmartPoint προσφέρει μια γρήγορη και ανέμελη εμπειρία ελέγχου του επιβάτη η οποία αποτελείται από μια απλή διαδικασία 5 σταδίων:

  1. Σχεδιασμός: με το εργαλείο κατάρτισης προγράμματος εργασίας του SmartPoint προσδιορίζεται ο αριθμός των λωρίδων ασφαλείας που πρέπει να διατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
  2. Ανίχνευση: με το SmartPoint αναγνωρίζεται σε πραγματικό χρόνο η κίνηση στις σειρές αναμονής δίνοντας τη δυνατότητα στους υπεύθυνους του αεροδρομίου να ανταποκριθούν άμεσα μεταθέτοντας προσωπικό σε ελεύθερες διόδους.
  3. Καταγραφή & Αναφορά: με το SmartPoint παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο το επίπεδο ικανοποίησης των επιβατών. Συγκρίνεται επίσης η προβλεπόμενη ώρα άφιξης του επιβάτη με τα πραγματικά δεδομένα προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του σχεδιασμού.
  4. Ανάλυση: με το SmartPoint προσφέρεται ανάλυση υψηλού επιπέδου, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπεύθυνους του αεροδρομίου να ελέγχουν πλήρως την εμπειρία του επιβάτη και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρησιακές και εμπορικές αποφάσεις. Μερικά παραδείγματα είναι η συσχέτιση μεταξύ χρόνου αναμονής και επιπέδου ικανοποίησης του επιβάτη καθώς και η ανάλυση κόστους – οφέλους για την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής, σε σύγκριση με τα δυνητικά οφέλη από πρόσθετα έσοδα στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών.
  5. Βελτίωση: η προσέγγιση του SmartPoint είναι κυκλική καθώς οι αναλύσεις των αναφορών ανατροφοδοτούν τη φάση του σχεδιασμού προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεχή βελτίωση.

(Επιστροφή)