Έλεγχος Χειραποσκευών

Tο προσωπικό της ICTS Cyprus συνεχώς εκπαιδεύεται στον τομέα του ελέγχου παραδιδόμενων αποσκευών, αναλαμβάνοντας κάθε εργασία του συγκεκριμένου τομέα στα Αεροδρόμια της Κύπρου.