Υπηρεσίες Ασφαλείας

Η ICTS Cyprus προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείας στους κορυφαίους διεθνείς αερομεταφορείς στα αεροδρόμια όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αεροπορικών εταιρειών. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διαδικασίες τoυ Τμήματoς Πολιτικής Αεροπορίας και των αεροπορικών εταιρειών.

Στις υπηρεσίες αεροπορικής ασφάλειας περιλαμβάνονται:

  • Ασφάλεια Επιβατών και Αποσκευών
  • Επιβεβαίωση Ταξιδιωτικών Εγγράφων
  • Ασφάλεια στους χώρους Check-in, Πυλών Αναχώρησης και Duty-free
  • Επιθεώρηση Αεροσκάφους
  • Έλεγχος Επιβιβαζόμενων
  • Έλεγχος Τροφοδοσίας
  • Έλεγχος Φορτίου