Ενοποίηση συστημάτων ασφαλείας

Η ICTS Cyprus ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση ενοποιημένων συστημάτων ασφαλείας.

Παρέχουμε επιλογές που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες και έχουμε την ευελιξία να εξελισσόμαστε για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς νέες προκλήσεις και απειλές. Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση περιλαμβάνεται στη βασική προσφορά μας και δεν είναι επιπρόσθετη των υπηρεσιών εγκατάστασης και ενοποίησης.